• Dla nowopowstających Wspólnot pomoc w nadaniu numerów NIP i REGON oraz otworzeniu rachunku bankowego;
  • Prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów w oparciu o obowiązujące przepisy i podjęte uchwały;
  • Przygotowywanie propozycji wysokości stawek w oparciu o faktyczne wpływy i ponoszone koszty;
  • Okresowe przygotowanie sprawozdań finansowych;
  • Rozliczenia mediów
  • Rozliczanie podatków
  • Prowadzenie windykacji zadłużeń zarówno na etapie przedsądowym jak i postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej;
  • Pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych;
  • Możliwość bieżącego sprawdzenia stanu indywidualnych rozliczeń albo za pośrednictwem e-kartoteki