• Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku
  • Zlecanie przeglądów budynku, ich części lub instalacji podmiotom mającym do tego kwalifikacje i uprawnienia, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych
  • Nowość!!! Wirtualna książka obiektu budowlanego
  • Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości
  • Pogotowie techniczne 24h
  • Analiza potrzeb remontowych i dostępności środków wraz przygotowaniem planu ich wykorzystania;
  • Przygotowywanie dokumentów , opracowań i projektów technicznych
  • Nadzór nad realizacją umów i zleceń w aspekcie ceny, jakości, terminowości wykonania oraz zgodności efektu końcowego z wymaganiami i oczekiwaniami inwestora
  • Pomoc w przygotowaniu ofert oraz realizacji remontów planowanych, negocjowanie warunków współpracy i przygotowywanie związanych z tym umów;